Kezdőlap
<   A szakképesítés alapjai   >
Feszültségmentesítés szabályai
<   Eelméletek, fogalmak   >
<   Érintésvédelem   >
<   Túláramvédelem   >
<   Villámvédelem   >
<   Hálózatra csatlakozás   >
<   Villamos gépek   >
<   Épületvillamossági szerelés   >
<   Vezérlések és szabályozások   >
<   Gyakorlati alkalmazások   >
Megújuló energia
Bejelentkezés
Belépés Regisztrálás
Épületszerkezeti alapismeretek
Épületvillamossági szerelés
Villamos szerelési anyagok
Szerelési módok
Villamos rajz
Vezetékek, kábelek szerelése
Kapcsolókészülékek
A villamos rajz olyan szerkesztési dokumentáció, ami rajzjelekkel ábrázolja az objektum alkotórészeit és a közöttük lévõ kapcsolatot.

Az objektum a leírt termék, berendezés, készülék, egység, hálózat, létesítmény gyûjtõfogalma.
Villamos rajz
Világítási alapkapcsolások
Fűrdőszobák szerelése
A részegység az egy szerkezetbe foglalt elemek összessége.

A villamos berendezések az alábbiak lehetnek:
- Erõsáramúak (energetikai)
- Gyengeáramúak (elektronikai és információ átviteli)
- Komplexek (erõs és gyengeáramú részeket egyaránt tartalmaznak)

Feszültségszintek alapján a berendezések csoportosíthatók:
- Nagyfeszültségû (1000V-nál nagyobb)
- Kisfeszültségû (50V-nál nagyobb, de 1000V-nál kisebb)
- Törpefeszültségûek (50Vnál kisebb)
A villamos rajzok felosztása
1. Az egyes elemek egymáshoz való csatlakoztatása szempontjából:
- Többvonalas kapcsolási rajzok
- Egyvonalas kapcsolási ajzok

2. Az egyes elemek egymáshoz való elhelyezkedése szerint:
- Funkcionálisak (az elemek egymás közötti funkcionális kapcsolata dominál)
- Topologikus (az elemek rajzbeli helyzete megfelel a fizikai elhelyezkedésüknek)

3. A logikai összefüggések szerint:
- Tömbvázlat
- Elvi rajz
- Kapcsolási rajz
- Méretezési részletrajz
- Elvi huzalozási rajz
- Kábelezési rajz
- Általános kapcsolási vázlat
- Bekötési rajz
- Elrendezési rajz
- Szerelési rajz
- Állapotdiagram
- Idõdiagram
- Nyomtatott áramköri rajz
A különbözõ rajzfajták hierarchikus rendszere

A villamos rajzok fajtái
Többvonalas kapcsolási rajz: az egyes csatlakozási pontokat önálló vonallal köti össze.

Elõnye, hogy teljesen egyértelmû, fõleg a berendezés szerelésénél, karbantartásánál használható.

Hátránya, hogy összetett berendezések esetén a vezetékek követése nehézkes, az ábra áttekinthetõsége nehézzé válik.
Többvonalas rajz

Egyvonalas rajz

Az egyvonalas kapcsolási rajz több, egymással funkcionális vagy logikai kapcsolatban lévõ összekapcsoló vezetéket egyetlen vonallal ábrázol.

Elõnye a rajz könnyû áttekinthetõsége.

Hátránya, hogy az ilyen rajz alapján a hibakeresés nehéz, sõt adott esetben megoldhatatlan feladat
A bekötési rajz az objektumok (kapcsolók, vezérlõk, szabályozók, stb.) csatlakozásait mutató rajz.

Szabványos rajzjeleket használ, az egyik legfontosabb rajzfajta.
Bekötési rajzElrendezési rajz

Az elrendezési rajz az objektumot alkotó elemek, részegységek viszonylagos elhelyezését mutató rajz.

Szükség esetén tartalmazza a villamos kapcsolatokat is.
Szerelési rajz
A szerelési rajz az objektum elemeinek, vagy részegységeinek elhelyezkedését meghatározó rajz. Hasonló az elrendezési rajzhoz. Ez viszont mindig tartalmaz villamos kapcsolatot is.
Áram utas rajz
Az áram "haládási" irányának megfelelõen tartalmazza az egyes elemeket és összekötésüket ( funkcionális rajz ).

Az SB nyomógomb mûködtetése után az M jelû mágneskapcsoló behúz és a segédérintkezõje elvégzi az öntartást. Az öntartás célja, hogy az SB nyomógomb elengedése után is megkapja az M mágneskapcsoló a mûködtetõ feszültséget mindaddig, amíg az SK nyomógombbal meg nem szakítjuk az áramkört. Ekkor a kapcsolás alapállapotba kerül
Villamos rajzjelek

Kapcsolat A. SZ. F.    © 2022 joksystem