© 2022 joksystem
<   A villamos energia   >
<   A szakképesítés alapjai   >
Feszültségmentesítés szabályai
<   Eelméletek, fogalmak   >
<   Érintésvédelem   >
<   Túláramvédelem   >
<   Védelmi eszközök   >
<   Villámvédelem   >
<   Hálózatra csatlakozás   >
<   Villamos gépek   >
<   Épületvillamossági szerelés   >
<   Vezérlések és szabályozások   >
<   Gyakorlati alkalmazások   >
Megújuló energia
Bejelentkezés
Belépés Regisztrálás
Épületszerkezeti alapismeretek
Épületvillamossági szerelés
Villamos szerelési anyagok
Szerelési módok
Fűrdőszobák szerelése
Vezetékek, kábelek szerelése
Kapcsolókészülékek

A lakások villamos berendezések szempontjából legkényesebb helyei a fürdőszobák.
Ezek villamos berendezéseire a követelményeket jelenleg az MSZ HD 60364-7-701:2007 szabvány adja meg.
A fürdőszobákat a villamos berendezés elhelyezése szempontjából három sávra (zónára) osztják fel:
Villamos rajz
Világítási alapkapcsolások
Fűrdőszobák szerelése
• 0. sáv: a fürdőkád vagy zuhanyzótálca belseje,
• 1. sáv: a fürdőkádat vagy zuhanytálcát körülvevő függőleges síkokkal, valamint a padlóval és a padlószinttől vagy a kád aljától számított 2,25 m magasságban lévő vízszintes síkkal határolt térrész, beleértve a határoló falak belső oldalát is,
• 2. sáv: az 1. sáv külső, függőleges határoló síkjaival és az ezzel párhuzamos, ettől 0,6 m-re kifelé lévő síkokkal, a padlóval és a padlószinttől 2,25 m magasságban lévő vízszintes síkkal határolt térrész.

A sávokat úgy kell értelmezni, hogy elegendő, ha a villamos berendezés felszerelésére szolgáló sík van a tiltott sáv határain kívül. (A korábbi 3-as sávot az új szabvány megszüntette.)

A 0. és 1. sávhatároló falaiban vezetéket csak legalább 5 cm mélyen szabad süllyesztve elhelyezni.
A falon kívüli vezeték elhelyezést a szabvány nem tiltja. Ennek oka, hogy attól tart, a falba süllyesztett vezetékeket a falon kívüli szerkezetek (pl. kádkapaszkodó, szappantartó) tartócsavarjai elérhetik, és azokat megsértve e szerkezeteket feszültség alá helyezhetik.

Az előírás szerint a fürdőszoba:
• 0. sávjában csak 12 V váltakozó, érintésvédelmi törpefeszültségről táplált, legalább IPX7 védettségű villamos berendezést szabad felszerelni, de azt is csak abban az esetben, ha a készülék használati útmutatója ezt kifejezetten megengedi.
• 1. sávban csak olyan, legalább IPX4 védettségű, rögzített és állandó csatlakozású fogyasztókészüléket szabad felszerelni, amelynek gyártói utasítása az ilyen elhelyezést kifejezetten megengedi; kapcsolót és dugaszolóaljzatot csak törpefeszültségű táplálással.
• 2. sávban csak legalább IPX4 védettségű villamos fogyasztókészüléket, törpefeszültségű áramkörről táplált kapcsolót és dugaszolóaljzatot, valamint a borotva tápegységet (védőleválasztó transzformátorral egybeépített dugaszolóaljzatot) szabad elhelyezni.

A kádat és a víz-csapot védőösszekötő-vezetővel össze kell kötni. A fürdőszoba minden villamos berendezését csak olyan áramkörrel szabad táplálni, amely (egyenként vagy a többi áramkörrel együttesen) 30 mA-es vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsolón át van táplálva.
A fürdőszobában (a 0., 1. és 2. sávon kívül) célszerű a dugaszolóaljzatok vállmagasság fölötti elhelyezése, hogy így a vizes kézről ne az aljzatba csurogjon a víz. (Ez korábban előírás is volt, de ma már csupán a kádtól és a zuhanyzótálcától való távolság az előírás!)
Tulajdonos Kapcsolat A. SZ. F.