© 2022 joksystem
<   A villamos energia   >
<   A szakképesítés alapjai   >
Feszültségmentesítés szabályai
<   Eelméletek, fogalmak   >
<   Érintésvédelem   >
<   Túláramvédelem   >
<   Védelmi eszközök   >
<   Villámvédelem   >
<   Hálózatra csatlakozás   >
<   Villamos gépek   >
<   Épületvillamossági szerelés   >
<   Vezérlések és szabályozások   >
<   Gyakorlati alkalmazások   >
Megújuló energia
Bejelentkezés
Belépés Regisztrálás
Épületszerkezeti alapismeretek
Épületvillamossági szerelés
Villamos szerelési anyagok
Szerelési módok
Vezetékek, kábelek szerelése
Kapcsolókészülékek
Áramkörök kialakítása:

Egy fogyasztási helyen érdemes több áramkört kialakítani.

Áramkör a villamos berendezés villamos szerkezeteinek azon együttese, amelynek táplálása ugyanazon táppontból, és túláramvédelme ugyanazon védőeszközzel van megoldva.
Villamos rajz
Világítási alapkapcsolások
Fűrdőszobák szerelése

Villamos berendezés (épületé), felszerelt, működőképes együttest (vezeték, kapcsoló, biztosító, stb, összeszerelt együttese) jelent. A gyártók gyakran a több szerkezeti elemből álló gyártmányokat is berendezésnek nevezik. A szabvány az ilyen gyártmányokat villamos szerkezetnek tekinti és NEM berendezésnek. Berendezésnek mindig a helyszínen összeszerelt, villamos betáplálásra rákötött együttest érti.

A független áramkörök mérséklik a hiba hatását az egész berendezésre nézve, valamint könnyebb a hiba helyének, okának feltárása. Karbantartás alkalmával nem kell az egész berendezést kikapcsolni.
Általában az alábbi áramköri csoportokat szokták létrehozni:
• Világítási áramkörök
• Dugaszoló aljzatokat ellátó áramkörök
• Fűtés, légkondicionáló áramkörök
• Állandó beépítésű készülékek áramkörei
• Szabályozástechnikai áramkörök
• Tartalék ellátások áramkörei
• Biztonsági rendszerek áramkörei

Természetesen ezeket az áramköröket lehet és célszerű is még helyiségenként is különválasztani. Az így csoportosított áramkörök szerelése történhet falban elhelyezett védőcsőben, vagy falon kívül. Lakásokban sokkal esztétikusabb a falban történő vezetés.

A leggyakrabban alkalmazott szerelési módok

• vakolat alá helyezett védőcsöves szerelés
• vakolat alá (vakolatba) helyezett védőcső nélküli szerelés
• szabadon (vakolat felett) elhelyezett védőcsöves szerelés
• szabadon (vakolat felett) elhelyezett védőcső nélküli szerelés (ragasztott, kiskábeles)
• vezetékcsatornás szerelés
• terített szerelés
• kötegelt szerelés

A szerelési mód kiválasztásának műszaki szempontjai

• Figyelembe kell venni a várható villamos és mechanikai igénybevételeket, a helyiségek jellegét, rendeltetését, egyéni adottságait.
• A szerelésnek ki kell elégíteni az érvényes szabványok és előírások létesítési és biztonsági követelményeit.
• Korszerű, termelékeny szereléstechnológia kiválasztása, mely kevés helyszíni élőmunkát igényel.
• Minimális legyen az anyag- és energiaráfordítás.
• A választott technológia lehetőleg kímélje az épület szerkezeti elemeit.
• Ne igényeljen sok kiegészítő szakipari munkát
• A későbbiekben módosuló igények kielégítésére is alkalmas legyen.
• A kivitelezés alatt és után is feleljen meg a tűz és balesetvédelmi követelményeknek.
• Javítása egyszerű, karbantartási igénye kicsi legyen.

A világítási áramkörök túláramvédelmét B 10-es, a csatlakozó aljzatok áramköreit C 16-os kismegszakítóval érdemes védeni.
Kapcsolók, csengőnyomók, ipari dugaszolóaljzatok, a helyiségekben padlószint fölött 1,4 m magasságban kerülnek elhelyezésre. A rögzítetten felszerelt kapcsolók esetében billenőtestes vagy két nyomógombos kapcsolónál a felső benyomott állapot jelezze a bekapcsolást, az alsó benyomott állapot a kikapcsolást. Nem vonatkozik ez az előírás az egy-nyomógombos kapcsolóra, valamint a váltó- és keresztkapcsolókra.
Hordozható fogyasztókészülék csatlakozóvezetékébe csak akkor szabad kapcsolni, iktatni, ha a készülék névleges áramerőssége 6A-nél nem nagyobb. Nyomógombos működtetésnél a nyomógombon vagy annak közelében feliratot vagy jelképet: kell alkalmazni a nyomógomb szerepének megjelölésére. A be-, ill. ki-nyomógomb jelölésére a "BE" ill. "KI" felirat vagy a "O" ill. "I" jelkép alkalmazható.
Dugós csatlakozót kapcsoló céljára is alkalmazni csak olyan hordozható készülék esetében szabad, amelynek névleges áramerőssége 10A-nál nem nagyobb.
Dugaszolóaljzatok az irodákban padlószint fölött 0,4 m. Kötődobozok helye mennyezettől kb. 0,3 m, mindenhol azonos magasságban.

Helyhez kötött az a berendezés (gyártmány), amely vagy rögzítve van, vagy nem vihető át könnyen az egyik helyről a másikra, vagy feszültség alatti áthelyezését használati utasítás, ill. más előírás tiltja. Helyhez kötött készülék a lakásokban általában villamos tűzhely, villamos forróvíztároló, hőtárolós fűtőtest.
A berendezéseket úgy kell elhelyezni, szerelni, létesíteni, hogy csak a berendezések kezeléséhez tartozó részek legyenek a nem szakképzett egyének által könnyen hozzáférhetők, de az üzemszerűen vezető részek a környezetben rendszeresen használt segédeszközökkel véletlenül segédeszköz nélkül pedig szándékosan se legyenek érinthetők.
Minden helyhez kötött villamosgép és fogyasztókészülék (a világítási berendezések kivételével) hálózatról való leválasztásához megfelelő leválasztó kapcsolót, kapcsolókészüléket kell felszerelni. Ezeket úgy kell kialakítani, hogy leválasztás esetén a teljes gép, ill. fogyasztókészülék (a csatlakozókapcsokat is beleértve) le legyen választva a hálózatról.
Tulajdonos Kapcsolat A. SZ. F.