© 2022 joksystem
<   A villamos energia   >
<   A szakképesítés alapjai   >
Feszültségmentesítés szabályai
<   Eelméletek, fogalmak   >
<   Érintésvédelem   >
<   Túláramvédelem   >
<   Védelmi eszközök   >
<   Villámvédelem   >
<   Hálózatra csatlakozás   >
<   Villamos gépek   >
<   Épületvillamossági szerelés   >
<   Vezérlések és szabályozások   >
<   Gyakorlati alkalmazások   >
Megújuló energia
Bejelentkezés
Belépés Regisztrálás
SI - mértékegységek
A szakképesítés alapjai
Elsősegélynyújtás
A villanyszerelő szakképesítés
A villanyszerelő szakképesítés sokoldalúan képzett, jó szakmai alapokkal rendelkező szakembert kíván. A szakterület szinte minden fontosabb területén olyan ismeretekkel kell rendelkeznie, amelyeket a későbbiek folyamán bővíteni és fejleszteni tud. A villanyszerelők hozzák létre a fogyasztó berendezések működéséhez szükséges hálózatokat, építik be az igényeknek megfelelő berendezéseket. A villanyszerelők feladata, alapvetően a különféle áramnemeknek és feszültségszinteknek megfelelő biztonságos szerelés, és a hozzájuk szükséges anyagok biztonságos beépítése. A villanyszerelők által létesített berendezéseket túlnyomóan nem szakképzett (laikus) emberek használják, ezért kiemelkedően fontos a villamos biztonsági előírásoknak megfelelő szerelés.

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a villanyszerelő szakterületén alkalmazott termékek fajtája, kivitele, választéka. A szakmában meghatározó szabványok, az európai jogharmonizációval változnak, ezért figyelni kell a változásokat, amelyhez segítséget nyújtanak a szakfolyóiratok, tanfolyamok. Kiemelkedően fontos a villamos biztonságot segítő érintésvédelmi ismeretek tudatos és biztos elsajátítása. Természetesen, mint minden ismeret állandóan bővül, így a tanulók ismeretei is állandóan bővülnek, tudatos alkalmazásuk erősödik.

A gyengeáramú berendezések ma már elkerülhetetlen részei az épületeknek (lakásoknak, irodáknak, gyáraknak, stb.), amelyek működéséhez szükséges berendezések jelentős részét a villanyszerelő szakembernek kell kialakítani. A kapcsolókészülékek, hálózati csatlakozóknak fontos szerepük van a villamos energia használatában, ezért azok a célnak megfelelő kiválasztása, szakszerű szerelésük elengedhetetlen követelmény.
A villamos energia különféle célokra való felhasználása gyakran az energia átalakítás nélkül nem oldható meg. Az energia átalakítások jelentős részét a villamos gépek segítik. Ezért a villamos gépek működésének ismerete, a villamos gépek alkalmazása nélkülözhetetlen. A villamos fogyasztó berendezések, gépek működését segítik a villamos vezérlések és szabályozások, amelyeket együttesen irányítástechnikának nevezünk. Ezek szerelése javítása, karbantartása is lehet a villanyszerelő feladata. A termékek jelentős része elektronikai egységeket is tartalmaz. Ezért indokolt, hogy a szakember - a szűk ismereteken túlmenően - jobban ismerkedjen meg az elektronika, az erősáramtól eltérő, biztonsági és szerelési követelményeivel. A villanyszerelő szakterület folyamatosan változik, fejlődik, indokolt tehát a megszerzett ismeretek felújítása, bővítése. A szakember kísérje figyelemmel a gyártók, forgalmazók szakmai tájékoztatóit, a szakmai kiállításokat.
Sajnos több negatív visszajelzést kaptam a "Villanyszerelés alapfokon" című leírással kapcsolatosan. Ezáltal ezt a leírást eltávolítottam a menüből!
Többször hangsúlyoztam már... Hogy a leírások, és a teljes tartalom oktatási céllal készült...
34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

Ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendelet.

1. melléklet/ 14. bekezdés

Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása, fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése képesítés nélkül NEM végezhető!!

Előírt alapkövetelményű képesítések:
- Villanyszerelő
- Erősáramú elektrotechnikus

MSZ 1585:2016


Villamos berendezések üzemeltetése

4.2.101.
I. csoport: Képzetlen személyek..

4.2.102.
Az I. csoportba tartozó (képzetlen személyek) által végezhető munkák:
- Kismegszakítók (automata), áram-védőkapcsolók (Fi-relé), valamint a legfeljebb 32A névleges áramerősségű kapcsolók be- és kikapcsolása,
- Legfeljebb 32A névleges áramerősségű becsavarható (D rendszerű) biztosítók pótlása, ha ezek szerszám nélkül hozzáférhetők,
- Fényforrások szerszám nélküli cseréje (E40 foglalatuak kivételével),
- Védőfedelek eltávolítása nélkül elvégezhető tisztítási, kenési és más karbantartási munkák elvégzése.
Tulajdonos Kapcsolat A. SZ. F.