Kezdőlap
<   A szakképesítés alapjai   >
Feszültségmentesítés szabályai
<   Eelméletek, fogalmak   >
<   Érintésvédelem   >
<   Túláramvédelem   >
<   Villámvédelem   >
<   Hálózatra csatlakozás   >
<   Villamos gépek   >
<   Épületvillamossági szerelés   >
<   Vezérlések és szabályozások   >
<   Gyakorlati alkalmazások   >
Megújuló energia
Bejelentkezés
Belépés Regisztrálás
Általános Szerződési Feltételek
(Hatályos 2022. április 10. napjától.)
Tartalom:
I. Fogalom-meghatározások
II. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei
III. Általános rendelkezések
IV. Panaszkezelés
V. Egyéb Információ
I. Fogalom-meghatározások

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.

Bizalmas Információ: Valamennyi, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerinti üzleti titok, valamint minden olyan információ, amely a Szolgáltató vagy valamely további Tag személyére vonatkozik.

Szolgáltató: joksystem (székhely: 4600 Kisvárda, Tompos ltp. 15; képviseli: Burkódi János).

Tag: A Szolgáltató által létrehozott Csoport (klub) jogi személyiséggel rendelkező, Szolgáltató által regisztrált tagja.

Vendég: Tagnak nem minősülő jogi személy. A Vendég a Szolgáltatás (vagy bármely részének) igénybevételével kötelező erejűnek ismeri el magára nézve az ÁSZF Tagok részére előírt kötelezettségeit.
II. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei:

joksystem /Burkódi János/
Levelezési cím: 4600 Kisvárda, Tompos ltp. 15. Blh.
E-mail: bjanos1974@gmail.com
Telefon: +36 30 452 0231

III. Általános rendelkezések:

- A jelen ÁSZF tartalmazza a Tagot a Tagsági Szerződés hatálya alatt megillető jogokat és a Tagot terhelő kötelezettségeket. A Tag korlátlanul felel az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek megsértéséért, magatartásáért.
- A Szolgáltató legfőbb tevékenysége és célja közösségek létrehozására tudásmegosztás és tapasztalatcsere céljából.
- A Tag magára nézve kötelezőként elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá elismeri azt, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.
- A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás jellegét, irányát bármikor megváltoztassa, módosítsa, amelyről a Tagot a Szolgáltató a Tag által megadott elérhetőségen értesíti. A Szolgáltató e jogának gyakorlása esetén, azzal szemben a Tag igényt nem támaszthat.
- Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetekben az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép hatályba.
- A felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyban felmerülő esetleges jogvitáikat elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.
- A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan bármikor módosítsa, amelyről elektronikusan vagy személyesen a Tagot tájékoztatni köteles.
- Az ÁSZF-re a magyar jog szabályai irányadók.
- A Tagsági Szerződés megszűnik a szerződés megfelelő felmondása esetén.

A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult indokolás mellett felmondani a Tagsági Szerződést:
- amennyiben a Tag felszámolását jogerősen elrendelték;
- amennyiben a Tag a Szolgáltató, vagy valamely más Tag jóhírnevét vagy jogos gazdasági érdekeit megsérti, egyben az etikai szabályokat megszegi.

IV. Panaszkezelés:

- A panaszkezelés során a Szolgáltató a Ptk., illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el.
- Az e-mailen érkezett panasz írásbeli panasznak minősül.
- A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a kézhezvételt követő 30 napon belül érdemben, e-mail útján megválaszolja.
- A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Tagot.

A Panaszt a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:
E-mail: bjanos1974@gmail.com
Telefon: +36 30 452 0231

V. Egyéb Információ:

- A villanytszerelek weboldal SSL tanúsítványt kapott ! Ez azokat a régebbi felhasználókat érinti, akik parancsikon, vagy könyvjelző alapján indítják el az oldalt. Ezentúl a teljes webcím: https://www.villanytszerelek.com
- Soha nem kérek bejelentkezési nevet vagy belépési kódot üzenetben !! Ha ilyen üzenetet kap a nevemben, akkor valaki meg akarja hamisítani az adatait.
- (Cookie-k) A weboldal rendszere cookie-kat küld a regisztrált felhasználók számítógépeire, amelyeket a weboldal azonosítására használ, ez által azonosítja az aktuális felhasználót.
- Jelenlegi benttartózkodási idő 1 óra, az óra leteltével a cookie elévül és a rendszer automatikusan kiléptet.
- A rendszer tárolja a felhasználó által megadott adatokat, az IP-címet és a böngésző adatait, valamint a felhasználói fiók adatait.
- A rendszer és Szolgáltató biztosítja, hogy a tagok adatai biztonságban legyen. Az adatokat adatbázisban tároljuk. A biztonság érdekében a bizalmas információk MD5 titkosítással tárolódnak..

   Az oldalhoz felhasznált szakirodalom:

   - Villanyszerelés - Ramocsa András, Andragógia 2007 Kft. , Kőszeg , 2019
   - Villanyszerelő szakmai ismeretek I. - Dienes László - Kliment Tibor , Lap- és könyvkiadó Kft. , Budapest , 2006
   - Villanyszerelő szakmai ismeretek II. - Dienes László - Kliment Tibor , Lap- és könyvkiadó Kft. , Budapest , 2006
   - Villanyszerelő szakmai ismeretek III. - Dienes László - Kliment Tibor , Lap- és könyvkiadó Kft. , Budapest , 2006
   - Villámvédelem a gyakorlatban - Kruppa Attila , Online változat , 2013
   - Világítási hálózatok kialakítása - Kővári András , NSZFI , Budapest , 2008
   - Világítási készülékek szerelése - Kővári András , NSZFI , Budapest , 2008

Kapcsolat A. SZ. F.    © 2022 joksystem