Kezdőlap
<   A szakképesítés alapjai   >
Feszültségmentesítés szabályai
<   Eelméletek, fogalmak   >
<   Érintésvédelem   >
<   Túláramvédelem   >
<   Villámvédelem   >
<   Hálózatra csatlakozás   >
<   Villamos gépek   >
<   Épületvillamossági szerelés   >
<   Vezérlések és szabályozások   >
<   Gyakorlati alkalmazások   >
Megújuló energia
Bejelentkezés
Belépés Regisztrálás
Anyag viselkedése mágneses térben
Elméletek, fogalmak
Vezeték méretezése
Feladatok - Tedd próbára magad. -
Elméletek, fogalmak, törvények
Ohm törvény:

A fogyasztóra kapcsolt feszültség egyenesen arányos a fogyasztón átfolyó áram erősségével. Jele: R
Mértékegysége: ohm Jele: Ω


R=  U 
       I

/ Ideális esetben, amikor nincs vezeték, és generátor belső ellenállás... /
UR = 12V
IR = 0.2A /200mA/
R = ?

R=  Ur  =    12V    = 60 Ω
       Ir         0.2A
Kirchhoff I: (csomóponti törvény)

Párhuzamosasn elágazó áramkörben a csomópontba befolyó áramerősségek összege megegyezik a csomópontot elhagyó áramerősségek összegével.
I = I1 + I2 + I3 + Ix...
Egy csomópontba befolyó és kifolyó áramok:
I1 + I2 - I3 - I4 - I5 = 0
Átrendezve:
I1 + I2 = I3 + I4 + I5


IR1 = 1A
IR2 = 1A
IR3 = ?

A képen látható hogy IR1 és IR2 befolyó áram, akkor IR3 kifolyó áram lesz.
IR3 = IR1 + IR2 = 1A +1A = 2A
Kirchhoff II: (hurok törvény)

Bármely zárt hurokban az áramköri elemeken lévő feszültségek előjeles összege nulla.

Egy összetett áramkörből kiemelt hurok
Válasszunk a példaként szereplő hurokban egy kiinduló csomópontot, A-t és egy körüljárási irányt, például az óramutató járásának megfelelően! Az A csomópontból kiindulva, és a választott körüljárással egyező irányú feszültségeket pozitívnak véve írható:
U1 + U2 - U3 + U4 - U5 = 0

U1 = 5V
U2 = 4V
U3 = 2V
U4 = 3V
U5 = ?

U1 + U2 - U3 + U4 - U5 = 0 Ebből: U1 + U2 - U3 + U4 = U5 Ebből: 5V + 4V - 2V + 3V = U5 ==> 10 = U5
Kétpólus soros kapcsolása:

Azt mondjuk, hogy két kétpólus sorba van kapcsolva, ha egy-egy kivezetésükkel össze vannak kötve.
Kétpólusnak a villamos hálózatok két kivezetéssel rendelkező elemeit nevezzük
.
A soros kapcsolás egyik fő jellemzője az, hogy a sorba kapcsolt elemeken azonos áram folyik keresztül.
Az ábra jelöléseivel: Ig1 = Ig2

A soros kapcsolás másik jellemzője az, hogy a sorosan kapcsolt elemeken az eredő feszültséget az elemeken eső részfeszültségek (előjelhelyes) összegeként számíthatjuk.
A két generátor eredő feszültsége a huroktörvény alapján: UAB = Ug1 + Ug2
A két feszültséggenerátort helyettesíthetjük egyetlen eredő feszültséggenerátorral amelynek forrásfeszültsége a két generátorfeszültség összege.
Uge = Ug1 + Ug2
Kétpólus párhuzamos kapcsolása:

Azt mondjuk, hogy két kétpólus párhuzamosan van kapcsolva, ha mindkét kivezetésükkel össze vannak kötve. Ha több kétpólus van mindkét kivezetésével összekötve, akkor azt mondjuk, hogy mindegyik párhuzamos kapcsolásban van egymással.
Párhuzamosan kapcsolt elemeken a feszültség azonos: U1 = U2
Ez belátható, ha a két párhuzamosan kapcsolt elem által alkotott hurokra alkalmazzuk Kirchoff huroktörvényét.
Párhuzamosan kapcsolt elemeken az eredő áramot az egyes ágak vagy áramának előjelhelyes összegeként számíthatjuk: I = I1 + I2
Ez belátható, ha pl. a B csomópontra pontra alkalmazzuk Kirchoff csomóponti törvényét.

U1 = 12V
U2 = ?
I1 = 200mA
I2 = 2A
I = ?

U2 = U1 = 12V
I = I1 + I2 = 0.2A + 2A = 2.2A
Ellenállások soros kapcsolása:

Ha néhány ellenállást sorbakötünk, akkor a soros kapcsolás tulajdonságai alapján azt mondhatjuk, hogy:
Az ellenállásokon ugyanakkora áram folyik át: Ie = I1 = I2 ... = In
Az ellenállásokon eső feszültség összeadódik: Ue = U1 + U2 ... + Un
Az ellenállások értéke összeadódik: Re = R1 + R2 ... + Rn

R1 = 150Ω
U1 = 30V
U2 = 60V
R2 = ?

Ie = I1 = I2 =  R1  = 150Ω = 5A
                       U1       30V
R2 =  U2  =  60V  = 300Ω
          I2        5A
Ellenállások párhuzamos kapcsolása:

Párhuzamosan kapcsolt ellenállások is helyettesíthetők egyetlen eredő ellenállással.
Kirchhoff csomóponti törvénye A csomópontra: Ie = I1 + I2
Kirchhoff huroktörvénye szerint a kétpóluson eső feszültség azonos: Ue = U1 = U2
Az Re ellenállás értéke:
Re = R1 * R2
         R1 + R2

R1 = 220Ω
R2 = 470Ω
Re = ?

Re = R1 * R2 = 220Ω * 470Ω = 149.85Ω
         R1 + R2   220Ω + 470Ω
Feszültségosztó:

Két ellenállás sorba kapcsolásával feszültségosztót alakíthatunk ki.
A tápláló feszültség megoszlik az R1 és R2 ellenállások között, innen származik a feszültségosztó elnevezés. Feszültségosztóban a feszültség az ellenállásokkal egyenes arányban oszlik meg.

Ug = 30V
R1 = 100Ω
R2 = 200Ω
U2 = ?

I =     Ug     =          30v          = 0.1A
     R1 + R2     100Ω + 200Ω

U2 = I * R2 = 0.1A * 200Ω = 20V
Lenz törvény:

Ha a vezető hurokban vagy tekercsben feszültség indukálódott, akkor a hurokban áram folyik. Az indukált feszültség iránya mindig olyan, hogy ztárt vezetőben az általa létrehozott áram körül keletkező mágneses terével akadályozni igyekszik az őt létrehozó indukáló folyamatot.
U = -N *
              dt
U : indukált feszültség
N : tekercs menetszáma
dΦ/dt : a mágneses tér fluxusának változási sebessége
Kapcsolat A. SZ. F.    © 2022 joksystem