© 2022 joksystem
<   A villamos energia   >
<   A szakképesítés alapjai   >
Feszültségmentesítés szabályai
<   Eelméletek, fogalmak   >
<   Érintésvédelem   >
<   Túláramvédelem   >
<   Védelmi eszközök   >
<   Villámvédelem   >
<   Hálózatra csatlakozás   >
<   Villamos gépek   >
<   Épületvillamossági szerelés   >
<   Vezérlések és szabályozások   >
<   Gyakorlati alkalmazások   >
Megújuló energia
Bejelentkezés
Belépés Regisztrálás
Anyag viselkedése mágneses térben
Elméletek, fogalmak
Vezeték méretezése
Feladatok - Tedd próbára magad. -
Feladatok - Tedd próbára magad. -
1. feladat

A fürdőszoba fűtését segíti egy három fokozatú villamos hősugárzó. A hősugárzóban három darab 400Ω-os fűtőbetét van villamosan vegyesen kapcsolva.

A. Az egyes kapcsolóállásokban (I., II., III) határozza meg a felvett áramerősség és a leadott összes teljesítmény nagyságát!
A tápfeszültség 230V.

B. A fűtőbetéteket ellenálláshuzalból (kantál) készítették. Milyen hosszú ellenálláshuzalból kell készíteni a 400Ω-os fűtőbetéteket, ha a vezeték (kantál) fajlagos ellenállása (ρ - fajlagos ellenállás) 1.39Ωmm2/m, keresztmetszete (A) 1mm2?

C. A hősugárzót 10méter hosszú, 1.5mm2 keresztmetszetű, réz (ρ - fajlagos ellenállás - 0.0175Ωmm2/m) tápvezeték üzemelteti. Ellenőrizze a vezetéket feszültségesésre 1.6A terhelésnél, ha a megengedett feszültségesés nagysága 4.6V!
2. feladat

A lakás melletti műhelyben a világítást 4 darab 150W-os izzóval oldották meg, és működtetnek egy 1400W-os köszörűt. Az egyfázisú (230V) műhely elosztótábla és a lakás elosztótábla 12 méter távolságra van egymástól. A két elosztótáblát összekötő vezetéken a maximális százalékos feszültségesés (ε) 2% lehet.

A. Mekkora minimális szabványos keresztmetszetű rézvezetéket (ρ - fajlagos ellenállás - 0,0175Ωmm2/m) használhatunk a két elosztótábla összekötéséhez?
Szabványos vezeték keresztmetszetek: 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 mm2

B. Hány kWh a villamos fogyasztás, ha egy este a teljes világítási teljesítmény 4 órát üzemel, és a köszörűt 15 percig használták?

3. feladat

Egy feszültségosztó paraméterei az alábbiak:
Tápfeszültség (Ut)= 12V
R1 = 1KΩ
R2 = 2KΩ szabályozható ellenállás 0-2KΩ

A. Rajzolja le a feszültségszabályozó áramkört. (táp, áram-mérő, ellenállások..)

B. Határozza meg az áramkörben folyó minimális és maximális áramerősség nagyságát!

C. Minimális áramerősség esetén mekkora a kimenő feszültségek (U1 ki, U2 ki) nagysága?

4. feladat

A lakásban nullázásos védővezetős érintésvédelmi mód (TN) hibavédelem (érintésvédelem) van kialakítva. A hatékonyság növelése érdekében az elosztótáblán egy In = 25A, Ia = 30mA áramerősségű áram-védőkapcsoló van felszerelve. A nullázásos védővezetős érintésvédelmi mód (TN) esetén a hurokimpedanciát az alábbi képlet szerint számíthatjuk: Zs Ia ≤ Uo Zs - hurok impedancia, Ia - kioldószerv kioldó árama, Uo - fázisfeszültség.

A. Az adott áram-védőkapcsoló esetén határozza meg a hurok impedancia értékét!

5. feladat

Az épület hibavédelmi (közvetett érintés elleni védelem) rendszerének kialakításakor 4db rúdföldelőt kötnek be a rendszerbe.
A földelők ellenállása:
R1 = 20Ω
R2 = 22Ω
R3 = 18Ω
R4 = 12Ω

A. Határozza meg a párhuzamosan kapcsolódó rúdföldelők eredő ellenállását!

6. feladat

Az áram-védőkapcsolót (ÁVK) 10mm2-es keresztmetszetű réz fázis- (L) és nulla vezetővel (N) csatlakoztatták a hálózatra.
Válassza ki, hogy a megadott keresztmetszetű fázis- és nulla vezető esetén minimum mekkora keresztmetszetű védővezetőre (PE) van szükség!

a) 6mm2
b) 10mm2
c) 16mm2

7. feladat

230V-os hálózaton adott egy automata mosógép és egy kenyérpiritó átamkör. A mosógép felvett teljesítménye 1600W, cos φ= 0,8 .
A kenyérpiritó felvett teljesítménye ugyancsak 1600W, viszont a piritó tisztán wattos fogyasztó!

A. Az áramkörök áramfelvételéhez határozza meg a mosógép áramfelvételét!

B. Az áramkörök áramfelvételéhez határozza meg a kenyérpiritó áramfelvételét!

8. feladat

A műhely áramkörök kialakításához üzembe helyeztek egy CNC gépet, és egy fémmegmunkáló gépet.
Névleges feszültség: 400V
Felvett hatásos teljesítmény: 2,8kW
Teljesítménytényező: - cos φ - 0,8

A. Határozza meg a CNC gép áramfelvételét.

B. Mekkora a háromfázisú gépek adott napi villamos fogyasztása kWh-ban, ha a CNC gép teljesítménye 2,8kW, üzemelési ideje 390 perc, a fémmegmunkáló teljesítménye 2,3kW, üzemelési ideje 270 perc.

9. feladat

A műhelyben oszlopos fúrógépet használnak.
Az oszlopos fúrógép adatai:
Névleges feszültség: 230V
Felvett hatásos teljesítmény: 600W
Névleges árama: 3,06A
Teljesítménytényező: cos φ = 0,85

A. Határozza meg az oszlopos fúrógép látszólagos teljesítményét és meddőteljesítmény igényét.

10. feladat

Az oszlopos fúrógép táplálása 10 méter hosszú, 2,5mm2 keresztmetszetű, réz (ρ -fajlagos ellenállás - 0,0175 Ωmm2/m) vezetékkel lett kialakítva.

Ellenőrizze a vezetéket feszültségesésre 3,06A terhelésnél, ha a megengedett feszültségesés nagysága 4,6V. A vezeték megfelel az előírt feszültségesésnek?

11. feladat

A lakásban az önműködő lekapcsolást hiba esetén (közvetett érintés elleni védelem) nullázott rendszer (TN) valósítja meg. Az elosztótáblán kiegészítő védelemként egy In = 25A, Ia = 30mA áramerősségű áram-védőkapcsoló van felszerelve.
A nullázott rendszer (TN) esetén a hurokimpedanciát az alábbi értékekből számíthatjuk:
Zs - hurok impedancia
Ia - kioldószerv kioldó árama
Uo - fázisfeszültség

Az adott áram-védőkapcsoló esetén határozza meg a hurokimpedancia értékét.

12. feladat

Adott egy három fázisu fogyasztó, melynek a felvett hatásos teljesítménye 6,1 KW. A teljesítmény tényező: 0,84
A. Határozza meg mekkora a háromfázisú fogyasztó áramfelvétele?

13. feladat

Az irodában fűtés kiegészítésként egy 2000 Wattos hősugárzót alkalmaznak.

A. Határozza meg az egyfázisú hősugárzó ( Un = 230V ) áramfelvételét! A hősugárzó tisztán wattos villamos fogyasztónak minősül.

B. Határozza meg, hogy ennél a terhelésnél, (a) feladatban meghatározott áramfelvétel esetén, a csatlakozó vezeték keresztmetszete megfelel-e a szabványos előírásoknak! A használt csatlakozóvezeték típusa: 3 x H07V-U 2,5mm2. (A 3 x H07V-U 2,5 mm2 vezeték megengedett terhelhetősége: 21A)

C. Határozza meg ennél a terhelésnél, (a) feladatban meghatározott áramfelvétel esetén, az l,5m hosszú csatlakozó vezeték - 3 x H07V-U 2,5 mm2 -ohmos ellenállását és feszültségesését. (A réz vezető fajlagos ellenállása 0,0175 Ωmm2/m (ρ)).

14. feladat

Egy egyfázisú szellőztető ventilátor felvett hatásos teljesítménye 200W, a teljesítmény tényező: cos φ = 0,8

A. Az áramkörök kialakításához, a terhelhetőséghez határozza meg a szellőztető ventillátor áramfelvételét.

15. feladat

Az alábbi fogyasztók teljesítménye, darabszáma és üzemelési ideje az alábbi:
fűtőtest: 2000W, 1db, 480 perc
ventilátor: 200W, 2db, 120 perc
világítótestek: 1200W, 1db, 540 perc
egyéb fogyasztók: 1800W, 1db, 60 perc

A. Mekkora az átlagos napi villamos fogyasztás kWh-ban?

B. A kapott értékek alapján határozza meg az éves (365 nap) világítási villamos energiájának költségét, ha 1 KWh = 38Ft!

16. feladat

Az ampermérő méréshatárának bővítése. Sönt-ellenállás számítása.
Io= 100mA
Uo= 50mV
Rb= ?
1= 5A
Rs = ?

A. Rajzolja le a műszer rajzát..

B. Számolja ki, mekkora a sönt-ellenállás értéke?

17. feladat

A voltmérő méréshatárának bővítése. Előtét-ellenállás számítása.
Io= 200mA
Uo= 100mV
Rb= ?
U= 10V
Re= ?

A. Rajzolja le a műszer rajzát..

B. Számolja ki, mekkora az előtét-ellenállás értéke?

18. feladat

Egy Deprez - alapműszerrel feszültséget kell mérnie.
A műszer adatai:
I0=0,1mA
U0=0,2V
A mérendő feszültség U= 100V.

A. Rajzolja le a kapcsolási rajzot..

B. Méretezze a szükséges ellenállást..!

19. feladat

Aszinkron motor számítása:
Egy háromfázisú aszinkronmotor adatai a következőek:
Névleges fordulatszám: nn= 1460 l/min
Névleges forgatónyomaték: Mn= 63 Nm
Névleges teljesítménytényező: cosφn= 0,83
Névleges hatásfok: η=80%
Névleges feszültség: Un=3x400V, f=50Hz.

A. Határozza meg a motor névleges teljesítményét!

B. Határozza meg a motor hálózatból felvett hatásos villamos teljesítményét!

C. Határozza meg a motor névleges áramát!

20. feladat

Adott egy 3 fázisú terménydaráló, melynek áramfelvétele 7,8A. Teljesítmény tényező: 0,8.

A. Számítsa ki a hatásos teljesítmény értékét!

B. Számítsa ki a látszólagos teljesítmény értékét!

C. Számítsa ki a meddő teljesítmény értékét!

21. feladat

Váltakozó áramú feladat:
Egy 120 ohmos ellenállást és 0,8 H induktivitása tekercset sorba kapcsolunk és 230 V-os 50Hz-es, világítási hálózatra csatlakoztatjuk.

A. Számítsa ki az induktív reaktancia értékét!

B. Számítsa ki az impedancia értékét!

C. Számítsa ki az áramot!

D. Mennyi az 1 óra alatti hatásos fogyasztás értéke?

22. feladat

Önindukció:

Mekkora áram folyt abban a 0,7 H índuktivitású tekercsben, amelyben az áramot 0,3 s alatt egyenletesen nullára csökkentve, 10 V önindukciós feszültség keletkezik?

23. feladat

Generátor számítása:
Egy energiaforrás üresjárási feszültsége 30 V, belső ellenállása 30 Ω. A terhelő ellenállása 270 ohmos.

Mekkora a fogyasztó által felvett áram és a fogyasztó teljesítménye?

24. feladat

Vezetékméretezés:
Az alábbi kisfeszültségű tápvezeték egy fogyasztót táplál.
A táplálás jellemző adatai az alábbiak:
Névleges feszültség: U = 3x 400/230 V, f=50Hz
Névleges hatásos teljesítmény: P = 35 KW
Névleges teljesítménytényező: cosφ = 0,7071
Vezeték fajlagos ellenállása: ρ= 0,03 Ωmm2/m
Vezeték nyomvonal hossz: l = 70 m

A. Méretezze a hálózatot feszültségesésre, ha εm = 2% !

B. Válasszon szabványos vezető-keresztmetszetet az alábbi táblázat alapján!

Asz (mm2) keresztmetszet:

10

16

25

35

50

70

95

Im(A)
megengedett terhelő áram:

78

104

137

168

210

260

310


25. feladat

Transzformátor számítás:
Egy egyfázisú transzformátor adatai a következöek:
Névleges primer feszültség: U1n= 230V
Névleges szekunder feszültség: U2n= 24V
Üresjárási szekunder feszültség: U2o=24,5V
Névleges teljesítmény: Sn=630VA
Drop: ε= 6%

A. Határozza meg a transzformátor menetszám áttételét!

B. Határozza meg a transzformátor primer és szekunder névleges áramait!

26. feladat

Rajzolási feladat:

Rajzolja le az IT rendszer sémáját!

27. feladat

A telephely táplálását önálló csatlakozóvezetékkel alakítják ki. Energiaellátása egyfázisú (230 V) táplálással történik.
A csatlakozóvezeték 50 mm2 keresztmetszetű vezeték, a vezetőér anyaga alumínium. Az alumínium fajlagos ellenállása 0,0286 Ωmm2/m (ρ). A csatlakozási pontok távolsága 30 méter.

A tervezett 125 A terhelőáramnál határozza meg a csatlakozóvezeték feszültségesését!

28. feladat

A hőkezelőben egy elektromos kemencét használnak. A kemencében három darab azonos nagyságú fülőellenállást építettek be. Az azonos nagyságú ellenállások párhuzamosan kapcsoltak. Az egyik ellenállás sérült, cserélni kell.
Az elmosódott adattábláról az alábbi információk olvashatók le:
A táplálás egyfázisú feszültség, Un = (230 V)
A névleges felvett teljesítmény Pn = 1322,5 W

A. Rajzolja le a kemence fűtőéllenállásainak összekötési ajzát.

B. Határozza meg a cserélendő ellenállás (R1) nagyságát!
A feladatok megoldásainak megtekintéséhez be kell jelentkezned !!

Tulajdonos Kapcsolat A. SZ. F.