© 2022 joksystem
<   A villamos energia   >
<   A szakképesítés alapjai   >
Feszültségmentesítés szabályai
<   Eelméletek, fogalmak   >
<   Érintésvédelem   >
<   Túláramvédelem   >
<   Védelmi eszközök   >
<   Villámvédelem   >
<   Hálózatra csatlakozás   >
<   Villamos gépek   >
<   Épületvillamossági szerelés   >
<   Vezérlések és szabályozások   >
<   Gyakorlati alkalmazások   >
Megújuló energia
Bejelentkezés
Belépés Regisztrálás
Épületszerkezeti alapismeretek
Épületvillamossági szerelés
Villamos szerelési anyagok
Szerelési módok
Épületszerkezeti alapismeretek
Vezetékek, kábelek szerelése
Kapcsolókészülékek
A villanyszerelõ fõbb munkaterülete a lakó- és a kommunális épületek, valamint az ipari és a mezõgazdasági üzemek villamos energiával való ellátása. Az épületek villamos berendezéseinek szerelése általában a már elkészült épületszerkezetekre, szerkezeti elemekre elhelyezve készül. A különbözõ épületszerkezeti részek különbözõ mértékben vehetõk igénybe.
Villamos rajz
Világítási alapkapcsolások
Fűrdőszobák szerelése
A villanyszerelõnek ismernie kell az épület, vagy helyiség épületszerkezetét ahhoz, hogy a szerelés technológiáját helyesen tudja megválasztani és a szerelést elkészíteni.

Az épületek fõbb szerkezeti elemei:
- alapok, falak vagy pillérek
- vízszintes áthidalások és födémek
- lépcsõk
- nyílászáró szerkezetek
- fedélszerkezetek és fedések
- szigetelések, padló- és falburkolatok
Az épületek fõbb szerkezeti elemei közül a falakat és a födémeket ismertetjük részletesebben, mivel ezeket kell a villanyszerelõnek megmunkálni.

A falak olyan függõleges épületszerkezetek, amelyek különbözõ tereket (helyiségeket) határolnak. Térelhatárolás szempontjából kétféle falat különböztetünk meg:
- külsõ
- és válaszfalakat.

Teherhordó fal (szerkezet) feladata az épületszerkezetre ható terhek átvétele és továbbítása az alapra. A teherhordó falak leggyakrabban alkalmazott vastagsági méretei:
- 25 cm (1 tégla vastagság)
- 38 cm (1 1/2 tégla vastagság)
- 51 cm (2 tégla vastagság)
- 64 cm (2 1/2 tégla vastagság).

A teherhordó falak anyaga hagyományos építkezéseken általában kõ, vagy égetett tégla (tömör vagy üreges), blokk tégla, blokk, panel.
A teherhordó falak véshetõségére vonatkozó általános tudnivalók:
- a függõleges irányú horonyvésés veszi legkevésbé igénybe a falszerkezetet
- a vízszintes irányú horonyvésés a falszerkezet keresztmetszet csökkenését okozza,
ezért a fal teherbíró képességét csökkenti.

A teherhordó falakat nem szabad megvésni:
- a függõleges falvégekhez közel, mert a meglazult vagy sérült részek nem vesznek részt a teherhordásban,
- a kéményeknél és a szellõzõknél, ahol a fal vastagsága 12 cm, vagy annál vékonyabb,
- boltozott nyílásáthidalókat, ha a nyílás 1,20 m-nél szélesebb,
- támaszkodó szerkezetek felfekvései alatt vagy annak körzetében.

Kerülni kell a teherhordó falszerkezetek vésését falcsatlakozásoknál, födémcsatlakozásoknál!
Önhordó falak belsõ terek kiképzésére alkalmas vékony falszerkezetek, amelyek terhet nem hordanak. Az önhordó falak lehetnek:
- vázkitöltõ,
- vagy válaszfalak.

Vázkitöltõ falaknak nevezzük azokat a falszerkezetek, amelyek az épületek vázszerkezetei között kerülnek megépítésre. Feladatuk saját terhük viselése, a térelhatárolás, a megfelelõ hõés hangszigetelés, a nedvességgel szembeni ellenállás. A vázkitöltõ falak általában 25, ritkábban 38 cm vastagságig üreges téglából, vagy 30 cm vastagságig kézi falazóelemekbõl készülnek.

Válaszfalaknak nevezzük azokat a falakat, amelyeknek feladata az épület belsõ terének lehatárolása, különbözõ rendeltetésû és alaprajzú helyiségek kialakítása. Válaszfalak készülhetnek: kisméretû tömör téglából, üreges válaszfallapból, vasbetonból, cement rabitzból, gipsz rabitzból, egyéb anyagokból (fa,üveg,fém stb.).

A válaszfalak megvésésére vonatkozó általános tudnivalók:
- az elemekbõl készült válaszfalak 10 cm vastagságig általában csak egy oldalon véshetõk meg,
- nem véshetõk meg a tömör téglából készült 6 cm, vagy véknyabb válaszfalak,
- nem véshetõk meg továbbá a falcsatlakozásoknál lévõ átkötések,
- a válaszfalak kiékelési helyei, általában a fal- és födémcsatlakozások,
- nyílások feletti áthidalások.

Födémek a falak által körülvett térrészt alulról és felülrõl határolják. Többszintes épületben megkülönböztetünk legfelsõ (padlás-, tetõ-) födémet, közbensõ födémeket és pince feletti födémet.
A födémek mindig több rétegbõl állnak:
- teherhordó,
- hõ- és hangszigetelõ,
- kiegyenlítõ és járóréteg.

A födémszerkezetek legfontosabb elemei és leggyakrabban alkalmazott anyagai: a régi építkezéseknél túlnyomórészt fa, majd acélgerendák közötti téglaboltozat volt, amelyet vasalt téglafödém és a betongerendás, béléstestes födémek váltották fel. A jelenleg elõregyártott födémpallókat, vagy paneleket alkalmaznak.
A födémek megvésésére vonatkozó általános tudnivalók:
- vasbeton és téglabetétes lemezek, a lemezek vasainak megsértése nélkül törhetõk át, ill. véshetõk,
- feszített szerkezeteket megvésni nem szabad,
- álmennyezetet (rabitz) a gömbacélváz megsértése nélkül szabad áttörni.

Minden vésési munkát a lehetõ legkisebb rombolással kell végezni!
Tulajdonos Kapcsolat A. SZ. F.