Kezdőlap
<   A szakképesítés alapjai   >
Feszültségmentesítés szabályai
<   Eelméletek, fogalmak   >
<   Érintésvédelem   >
<   Túláramvédelem   >
<   Villámvédelem   >
<   Hálózatra csatlakozás   >
<   Villamos gépek   >
<   Épületvillamossági szerelés   >
<   Vezérlések és szabályozások   >
<   Gyakorlati alkalmazások   >
Megújuló energia
Bejelentkezés
Belépés Regisztrálás
Hálózatrendszerek
Hálózatra csatlakozás
Fogyasztói vezetékhálózat
Fogyasztásmérőhelyek kialakítása
Fogyasztásmérőhelyek kialakítása
Új fogyasztásmérőhelyek fogyasztásmérőinek és ezek tartozékainak elhelyezésére a következők szerint kell helyet biztosítani:
- egyetlen fogyasztási helyet tartalmazó épület esetén ennek külső falán, a közterületről látható helyen vagy a közterülettől elválasztó telekhatáron;
- több fogyasztási helyet tartalmazó épület (épületszekció) esetén vagy épületenként (épületszekciónként) vagy szintenként (ezen belül szekciónként) összegyűjtve az épület mindenki által hozzáférhető közlekedő tereiben.

A mérési mód lehet:
• Közvetlen csatlakozású mérés -az igényelt teljesítményből számított áramerősség fázisonként az 50A-t nem haladja meg
• Közvetett, mérőváltós mérés -az áram meghaladja az 50A-t.

Fogyasztásmérőhely létesítési előírások szerint tervdokumentáció szükséges. A fogyasztásmérő mellett vagy alatt, 60 cm-nél közelebb fémhálózat (víz-, gáz- fűtőcsövek stb.), illetve gázfogyasztásmérő ne legyen. Ha ez elkerülhetetlen, akkor a fémcsövet járulékos szigeteléssel kell ellátni.

A lehető legrövidebb úton kell vezetni a méretlen fővezetéket. Bérleményen, lakótérben nem haladhat. A fogyasztásmérő szekrényt falon vagy szerkezeten kell elhelyezni. A szekrény alsó széle legalább 0,6 m, a fogyasztásmérő legfeljebb 1,8 m-re legyen a padlószinttől. Minden fogyasztó részére külön lezárható szekrény készüljön.
A szekrény belsejében takarólap gátolja meg a villamos csatlakozási pontokhoz való hozzáférést. A takarólapnak lehetővé kell tennie a fogyasztásmérő leolvasását. A tokozás fedele átlátszó és a rögzítők zárópecsételhetőek. A kismegszakítók a fedél eltávolítása nélkül működtethetők.
A fogyasztásmérő szekrényhez a hálózati védővezetőn (PE) kívül, védőföldelést is ki kell alakítani. A védőföldelés és a PE vezető összekötését, a fogyasztásmérő szekrény erre a célra kialakított részében kell megvalósítani.
A földelő vezetőt (PE) és a nulla vezetőt (N) a fogyasztásmérő után tilos összekötni.
Csatlakozó főelosztó többlakásos épületben:
A méretlen hálózat részét képező központi elosztó berendezés, amely a csatlakozóvezeték illetve a betápláló fővezeték fogadására, az első túláramvédelemi készülék elhelyezésére és a méretlen fogyasztói hálózat szükség elosztására szolgál. A mért fogyasztói hálózat részét képező, ennek fogyasztás mérő berendezés utáni első elosztására és az egyes áramkörökbe iktatott túláramvédelmi készülékek elhelyezésére szolgáló elosztó tábla. Itt helyezhető el a fogyasztókészülékek leválasztó kapcsolója is.

Felhasználói mért főelosztó (fogyasztói elosztó):
A főelosztó hálózaton azon hálózatokat értjük, amelyek feladata a villamos energia szállítása az alaphálózati csomópontokból az elosztóhálózat táppontjaiba. Elosztóhálózatnak nevezzük azokat a középfeszültségű (10/35KV) hálózatokat, amely a főelosztó hálózatból táplált transzformátor állomásokat kötik össze a fogyasztói transzformátor állomásokkal vagy a középfeszültségű fogyasztókkal. Fogyasztói elosztó hálózatnak nevezzük azokat a kisfeszültségű hálózatokat, amelyek a fogyasztók közvetlen ellátására szolgálnak.
A mért felhasználói hálózat részét képezi, ennek a fogyasztásmérő berendezés utáni első elosztása és az egyes áramkörökbe iktatott túláramvédelmi készülékek elhelyezésére szolgáló elosztó. Itt helyezhető el egyes helyhez kötött fogyasztó készülékek leválasztó kapcsolója és az áram-védőkapcsoló is.

Napelemes ad-vesz villamos fogyasztásmérő
A háztartási méretű napelemes kiserőmüvekhez az elosztóhálózati engedélyesek ad-vesz mérőórát szerelnek fel (HMKE ad-vesz mérő), ami méri a felvett és a hálózatra betáplált energiát is. Az év végi elszámolás ennek a két adatnak a különbségéből adódik.
A napelemes rendszer termelésének egy része azonnal elfogyasztásra kerül azokkal a fogyasztókkal, amelyek a termeléssel egy időben működnek. így azok fogyasztása már nem is jelenik meg a villamos fogyasztásmérőn. Ebből következik, hogy jól megtervezett és bekötött napelemes rendszer esetében a villamos fogyasztásmérőn keresztül betáplált energia jóval kevesebb, mint a naperőmű termelése. Az éves valós fogyasztást így számolhatjuk ki: inverteren látható éves termelés (kWh) + villamos fogyasztásmérő szerint vételezett fogyasztás (kWh) - villamos fogyasztásmérő szerint betáplált termelés (kWh).
Az ad-vesz villamos fogyasztásmérők mindkét adatot mutatják, felváltva. A legtöbb esetben vagy egy kis nyíl jelzi, hogy az éppen kimutatott kWh adat mire vonatkozik, vagy egy háromjegyű számkódból tudhatjuk meg.
Kapcsolat A. SZ. F.    © 2022 joksystem